Synpunkter

Som patient har du rätt till god vård. Vi är angelägna om att du ska känna dig nöjd med den vård och det bemötande du får av oss.