Skip to Content

För remittenter

Om patienten inte är folkbokförd i vårt upptagningsområde ber vi er ange valfrihetsvård om det är patientens eget val. Om detta inte framgår i remissen kommer vi att kontakta dig innan vi tar ställning till remissen.

Läs mer >

Akuta frågeställningar

Vid akuta ärenden ger Praktikertjänst Psykiatri råd och konsultation per telefon till samverkanspartners.

Läs mer >

Landstingsavtal

Stockholms läns landsting finansierar hälso- och sjukvården. Det betyder inte alltid att det är landstingets anställda som utför den. En tredjedel av hälso- och sjukvården utförs av privata vårdgivare och Aleris Psykiatri är en av dessa. Hälso- och sjukvårdsnämnden är den organisation som beställer vård åt invånarna.

Läs mer >

Journalrekvisitioner

Aleris Psykiatri har sammanhållen journal i TakeCare. Med patientens medgivande kan du ta del av våra journaler om patienten inte har spärrat sin journal och du själv har sammanhållen journal i TakeCare på din mottagning.

Läs mer >

Back to top