Landstingsavtal

Stockholms läns landsting finansierar hälso- och sjukvården. Det betyder inte alltid att det är landstingets anställda som utför den. En tredjedel av hälso- och sjukvården utförs av privata vårdgivare och Aleris Psykiatri är en av dessa. Hälso- och sjukvårdsnämnden är den organisation som beställer vård åt invånarna.