Skip to Content

Sömn & Snarkning

Vid Aleris Sömnmottagning kan du söka hjälp för sömnstörningar av olika slag. De kan drabba väldigt många människor. Var tredje person i Sverige har sömnproblem då och då men ofta är problemen inte så långvariga och går över av sig själva.

Om sömnbesvären kvarstår under längre tid kan man behöva söka hjälp för att få adekvat behandling. Snarkning drabbar minst lika många människor och betraktas som en sjukdom om det också innefattar andningsuppehåll under sömnen (märks oftast inte av den drabbade) och effekter av störd sömn.

Vid sömnmottagningarna kan du söka hjälp för besvär som exempelvis: sömnapnésyndrom (snarkning och andningsuppehåll under sömnen), Restless Legs Syndrome (klåda och obehag i benen kvällar och nätter), Insomni (svårt att somna eller frekventa uppvakningar under natten), Hypersomni (kvarstående kraftig sömnighet på dagen trots adekvat sömntid och sömnkvalitet under natten), Parasomni (beteenden under sömnen som stör dig eller din omgivning), Dygnsrytmförskjutningar (svårigheter att sova under rätt tid på dygnet) och Narkolepsi. 

 Frågor och svar om sömnstörningar, snarkning och sömnapné

Frågor och svar

Om sömnstörningar, snarkning och sömnapné.

Läs mer >

Väntetider

Väntetider

Våra väntetider

Läs mer >


Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Farah Aghaie

Specialist i lung- och internmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Åsa Österlund Modalen

Specialist i anestesi- och intensivvård

Verksamhetschef för Sömn- och Allergiverksamheten Aleris Fysiologlab


Back to top