Skip to Content

Sömn & Snarkning

Vid Aleris Sömnmottagning kan du söka hjälp för sömnstörningar av olika slag. De kan drabba väldigt många människor. Var tredje person i Sverige har sömnproblem då och då men ofta är problemen inte så långvariga och går över av sig själva.

Om sömnbesvären kvarstår under längre tid kan man behöva söka hjälp för att få adekvat behandling. Snarkning drabbar minst lika många människor och betraktas som en sjukdom om det också innefattar andningsuppehåll under sömnen (märks oftast inte av den drabbade) och effekter av störd sömn.

Vid Snark- och sömnmottagningen  kan du söka hjälp för besvär som exempelvis: sömnapnésyndrom (snarkning och andningsuppehåll under sömnen), Restless Legs Syndrome (klåda och obehag i benen kvällar och nätter), Insomni (svårt att somna eller frekventa uppvakningar under natten), Hypersomni (kvarstående kraftig sömnighet på dagen trots adekvat sömntid och sömnkvalitet under natten), Parasomni (beteenden under sömnen som stör dig eller din omgivning), Dygnsrytmförskjutningar (svårigheter att sova under rätt tid på dygnet) och Narkolepsi. 

Så kommer du till oss
För att komma till Aleris Fysiologlabs sömnläkarmottagning för snark-och sömnapnéutredning är den en fördel om du har remiss, en remiss får du från din husläkare eller annan läkare. Vi har avtal med Region Stockholm och deras patientavgifter gäller.

För sömnundersökningar (t ex sömnregistrering) samt CPAP -behandling behövs läkarremiss för att undersökningen/behandlingen ska omfattas av vårt vårdavtal med Region Stockholm om tjänster inom klinisk fysiologi, då betalar du endast gällande patientavgift. Remiss får du av din husläkare eller annan läkare.

Vi välkomnar även patienter från regioner utanför Stockholm. Förutsättningarna är dock olika inom regionerna och från en del regioner behövs betalningsförbindelse. Ta kontakt med oss eller med din hemrelandsting för information om vad som gäller just dig. Aleris erbjuder även privatfinansierad utredning och behandling av snarkning och sömnapné.

Aleris erbjuder även privatfinansierad utredning och behandling av snarkning och sömnapné.
Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Åsa Österlund Modalen

Specialist i anestesi- och intensivvård

Verksamhetschef för Sömn- och Allergiverksamheten Aleris Fysiologlab samt Tf verksamhetschef Aleris  Specialistvård Sabbatsberg, hjärtmottagningen.

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Michael Lysdahl

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg


Back to top