Skip to Content

Sömn & Snarkning

Om sömnbesvären kvarstår under längre tid kan man behöva söka hjälp för att få adekvat behandling. Snarkning drabbar minst lika många människor och betraktas som en sjukdom om det också innefattar andningsuppehåll under sömnen (märks oftast inte av den drabbade) och effekter av störd sömn. 

Pga att Aleris Fysiologlabs avtal med Region Stockholm för utredning och behandling av sömnapné upphör den 30 juni (sömnläkarmottagningen) respektive 6 augusti 2020 (sömnregistrering och CPAP-utprovning) så har Aleris Fysiologlab inte  längre möjlighet att ta emot patienter för sömnapnéutredning och behandling. Kontakta i första hand din husläkare för utredning och eventuell vidare hänvisning till Aleris Sömnapné, fd Stockholm Heart Center (en del av Aleris sedan 1 april 2020) som har tilldelats det nya avtalet för sömnapnéutredning och behandling.Snarkning

Snarkning

Snarkning och sömnapné (andningsuppehåll under sömn) medför sämre sömnkvalitet, ofta med översömnighet dagtid, med ökad risk för olyckor i trafiken och på arbetet.

Läs mer >


Back to top