Frågor och svar om sömnstörningar, snarkning och sömnapné

Symptom på sömnstörning?

Symptom på sömnstörning kan vara långvariga svårigheter att somna på kvällen, frekventa uppvakningar på natten, problem med för tidigt uppvaknande på morgonen, onormala sömntider eller översömnighet dagtid.

Vad kostar en sömnutredning?

Den första utredningen omfattas av vårt avtal med Stockholms läns landsting och normal patientavgift gäller. Ytterligare utredning och terapi kan falla utanför landstingsavtal och måste då bekostas av patienten själv.

Kan man mäta sin sömnkvalitet?

Ja, och undersökningen heter polysomnografi. En polysomnografi mäter hur mycket man sover och hur sömnstrukturen ser ut via elektroder som man har på huvudet och på kroppen. Undersökningen kostar cirka 80000 kronor (polysomnografi och läkarbesök) och görs vid mera omfattande uredningar av sömnstörningar.

Hur mycket skall man sova?

Vuxna rekommenderas sova mellan 6 och 9 timmar per dygn.

Behövs remiss för snark- och sömnapnéutredning?
För utredning går det bra att komma på remiss från husläkare eller annan läkare. Normal patientavgift gäller om du bor i Stockholms läns lansting. Bor du i annat län kan du få reda på vad som gäller just för dig genom att kontakta oss.

Vad kostar en snark- och sömnapnéutredning om jag behöver bekosta den själv?

I dagsläget cirka 3550 kronor.

När är det dags att söka en läkare för besvär med snarkning?

Om du snarkar på nätterna och är onormalt sömnig på dagarna kan detta vara tecken på sömnapnésyndrom.

Kan man dö av andningsuppehåll under sömnen?
Kroppen har basala reflexer som skyddar från detta. Det är endast i undantagsfall, till exepmpel i kombination med grav hjärtsjukdom, som man skulle kunna tänka sig att andningsuppehåll i sig är farligt.

Vad är sömnapnésyndrom?

Sömnapnésyndrom är en sjukdom som innebär att man har kortare eller längre andningsuppehåll när man sover, vilket resulterar i dålig sömn och är dåligt utvilad på dagen. Uppehållen, som även kallas apnéer, uppstår när de övre luftvägarna slappnar av så mycket under sömnen att det blir för trångt i svalget för att luften skall kunna passera fritt när man andas. Uppehållen, som kan vara alltifrån 10 sekunder till mer än en minut, kan återkoma flera hundra gånger per natt.

Vilka är symptomen på sömnapnésyndrom?

De tydligaste symptomen på sömnapnésyndrom är kraftiga snarkningar och andningsuppehåll under sömnen. Mardrömmar, svettninar och upprepade toalettbesök är andra symptom. Onormal trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet är några av de symptom som visar sig dagtid. Många drabbade känner sig även irriterade och kan få problem med sina relationer med andra.

Är sömnapné farligt?

Obehandlat sömnapnésyndrom medför onormal sömnighet dagtid, vilket leder till att man inte presterar normalt och har högre risk att bli upphov till olyckor i yrke och trafik. På lång sikt ökar risken för hjärt-kärl-sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Ett visst samband med Diabetes Mellitus (sockersjuka) finns också.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på Aleris Fysiologlabs sömnverksamhet