Skip to Content

Snarkning

Om du snarkar och är trött på dagen kan du lida av sjukdomen sömnapnésyndrom. Vi på Aleris Sömnklinik har mer än 30 års erfarenhet av utredning och behandling av snarkning och sömnapné.

 

Snarkning och sömnapné (andningsuppehåll under sömn) medför sämre sömnkvalitet, ofta med översömnighet dagtid, med ökad risk för olyckor i trafiken och på arbetet. På lång sikt ökar också risken för hjärt- kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Ökad risk föreligger sannolikt även för diabetes mellitus (sockersjuka).

 

Så kommer du till oss

För snark-och sömnapneutredning på Aleris Fysiologlab kommer du på remiss från husläkare eller annan läkare. Om du bor i Stockholm omfattas snark- och sömnapnéutredning av vårt avtal med Stockholms läns landsting och landstingets patientavgifter och Frikort gäller.

Vi välkomnar även patienter från landsting utanför Stockholms län. Förutsättningarna är dock olika inom landstingen, från en del landsting behövs betalningsförbindelse. Ta kontakt med oss eller med ditt hemlandsting för information om vad som gäller just dig.

Se gärna vår film nedan - där ger vi enkla råd för egenvård vid snarkning.

 


Back to top