Skip to Content

Sömnapné - andningsuppehåll under sömn

Om du är trött på dagen och snarkar på natten kan du lida av sjukdomen sömnapnésyndrom. Vi på Aleris Sömnklinik har mer än 25 års erfarenhet av utredning och behandling av sömnapné (andningsuppehåll under sömn) och snarkning.

Sjukdomen medför sämre sömnkvalitet, ofta med översömnighet dagtid, med ökad risk för olyckor i trafiken och på arbetet. På lång sikt ökar också risken för hjärt- kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Ökad risk föreligger även för diabetes mellitus (sockersjuka). 

För snark- och sömnapneutredning kommer du på remiss från husläkare eller annan läkare. Om du bor i Stockholm omfattas snark- och sömnapnéutredning av vårt avtal med Stockholms läns landsting och landstingets patientavgifter och Frikort gäller. 

Vi välkomnar även patienter från landsting utanför Stockholms län. Förutsättningarna är dock olika inom landstingen, från en del landsting behövs betalningsförbindelse. Ta kontakt med oss eller med ditt hemlandsting för information om vad som gäller just dig. 

En utredning av snarkning och andningsstörningar under sömnen omfattar frågeformulär, en sömnapnéregistrering i hemmet och ett läkarbesök som tar 30–45 minuter.

Så går en utredning till

Utredningen inleds med att du får komma och hämta registreringsutrustningen på vår sömnmottagning. Efter instruktioner om hur utrustningen ska användas tar du med den hem.

Medan du sover mäts snarkning, sömnposition, andning, puls och hur mycket syre du har i blodet.

Nästa dag lämnar du tillbaka utrustningen och om din remitterande läkare begärt detta får du sedan träffa en läkare som går igenom dina besvär med dig och visar resultatet av sömnundersökningen. Ni går igenom orsaker till dina symtom och vilka olika behandlingar som kan rekommenderas.

Den läkare/tandläkare som skickat remissen får svar på resultatet av utredningen.

Här kan du se en film om sömnapné (5.12 minuter)Back to top