Skip to Content

Sömnutredning

Förutom sömnapnésyndrom utreder vi andra sömnstörningar som till exempel svårt att somna på kvällen, frekventa uppvakningar på natten, dygnsrytmsförskjutningar och narkolepsi.

En sömnutredning börjar med att du får föra sömndagbok en eller två veckor innan det första läkarbesöket. Du får också ett frågeformulär som ska fyllas i och tas med till besöket.

Någon (eller några) nätter före läkarbesöket får du göra en undersökning i hemmet av sömnkvalitet och andning med hjälp av en mätutrustning som du får låna. Inför läkarbesöket analyserar läkaren all insamlad data.

Under läkarbesöket går läkaren tillsammans med dig igenom din sjukdomshistoria och andra viktiga omständigheter. Läkarbesöket tar cirka 30-45 minuter. Ibland vill läkaren komplettera med blodprover. I vissa fall behöver sömnutredningen utökas med fler undersökningar. En omfattande sömnregistrering, så kallad polysomnografi, kan bli nödvändig.

Med hjälp av den information som samlats in ställer läkaren en diagnos. Vi ger dig sedan förslag till behandling.

För utredning går det bra att komma på remiss från husläkare eller annan läkare. Med detta som underlag gör vi en bedömning och återkommer till dig.

För utredning av sömnbesvär, snarkning och sömnapné, se våra kontaktuppgifter.Back to top