Natalie reder ut sömnapné

Om du sällan känner dig utsövd efter en natts sömn kan det bero på sömnapné, eller obstruktivt sömnapnésyndrom, som syndromet egentligen heter. Natalie Dejbakhsh Klintenstedt, sjuksköterska och enhetschef på Aleris Sömnapné, reder ut begreppen.

MicrosoftTeams-image (4).png