Viktigt meddelande till dig som använder CPAP/BiLevel-apparat från Philips

Philips har gått ut med ett säkerhetsmeddelande rörande befarade risker med det polyuretan-skum som används som ljudisolerande material i din behandlingsmaskin.