Skip to Content

Urininkontinens

Urininkontinens är vanligt hos både män och kvinnor och innebär att urinläckage uppstår vid olika tillfällen. Det är sällan ett tecken på någon allvarlig sjukdom. För många är det ett mindre problem, men för en del är det ett tillstånd som försämrar livskvaliteten.

Olika typer av inkontinens

Det finns olika typer av urininkontinens, till exempel ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Ansträngningsinkontinens innebär att det är svårt att hålla tätt när trycket ökar, som vid nysningar eller hopp. Att plötsligt känna sig kissnödig och ha svårt att hålla sig kallas trängningsinkontinens.

För båda typerna finns förebyggande övningar som man kan göra själv.

Bäckenbottenträning, knipövningar, är ofta effektiva vid ansträngningsinkontinens. För trängningsinkontinens handlar det istället om att träna upp blåsan genom att man tänjer på intervallen mellan toalettbesöken.

Den som har svårt att tömma blåsan helt kan också ha inkontinens. Urinblåsan tänjs då ut och läcker urin via prostatakörteln. Den här typen kallas överrinningsinkontinens och är vanligare hos män.

Behandling beror på typ av besvär

 Det är viktigt att få behandling i tid mot överrinningsinkontinens för att undvika skador på urinblåsan eller njurarna. Blåstömningsbesvär kan också ha andra orsaker som behöver utredas.

Om du har problem med inkontinens, vänd dig i första hand till din husläkare för primärutredning.

Kvinnor som upplever urininkontinens vid ansträngning kan vända sig till en uroterapeut, sjukgymnast eller gynekolog. Läs mer om urininkontinens hon kvinnor nedan.

 


Back to top