Skip to Content

Vävnadsprov av prostata - fusionsbiopsi

För utredning av förhöjt PSA och diagnostik av prostatacancer använder vi en metod som utgår från magnetkameraundersökning och ultraljudsledd vävnadsprovtagning från prostata och som kallas fusionsbiopsier.

Vi erbjuder vävnadsprovtagning på prostata. Vi tillhandahåller en metod som kombinerar magnetkameraundersökning och ultraljudsledd provtagning, så kallad fusionsbiopsi. Detta är en betydligt mer träffsäker och tillförlitlig metod vid förhöjt PSA, som på sikt möjliggör mer individuellt anpassad behandling av prostatacancer.

Hur fungerar en MR- och ultraljudsledd fusionsbiopsi av prostata?

Denna typ av undersökning börjar med en MR-kameraundersökning som ger en detaljerad bild av prostatan. Radiologen tolkar undersökningen och markerar, kartlägger samt poängsätter alla områden med misstänkt ökad celltäthet, det vill säga områden där det finns misstanke om att cancer föreligger. Om det finns cancermisstänkta områden planeras för vävnadsprovtagning, biopsier.

Vid biopsitillfället görs ett analt ultraljud och en tredimensionell bild av prostatan skapas. Informationen från magnetkameraundersökningen förs över till ultraljudsbilden, så kallad fusion.

Visar var biopsin ska tas

Nu har läkaren en tydlig uppfattning om från vilka områden av prostatan som biopsin/vävnadsprovet ska tas för att få ett så exakt resultat som möjligt. Denna metod, baserad på fusionstekniken, medför färre nålstick och lägre risk för komplikationer som urinvägsinfektion och blodförgiftning.

Själva biopsin är viktig för att läkaren ska kunna fastställa om det finns elakartade cancerceller eller inte i prostatan. Om så är fallet ska tumörernas storlek, placering och aggressivitet registreras så att en individuellt anpassad behandlingsstrategi kan planeras tillsammans med dig som patient.

Effektiv metod

För att biopsin ska ske så riskfritt, effektivt och träffsäkert som möjligt rekommenderar vi starkt den nya metoden med MR- och ultraljudsledd fusionsbiopsi. En mängd internationella studier visar på effektiviteten med denna metod och det nationella vårdprogrammet för prostatacancer förordar prostatabiopsier med fusionsteknik.Back to top