Skip to Content

PSA prov

Prostatan är en körtel som ligger runt om urinrörets övre del direkt under urinblåsan.PSA-prov är ett blodprov som kan visa om något i din prostata har ändrats. I blodprovsvaret kan läkaren se ifall du har förändringar i prostatan och om behov finns, gå vidare med undersökningar och eventuell behandlingar.

Om läkaren misstänkter att du har någon förändring i prostatan, du kanske till exempel behöver kissa oftare, eller kissa med svag stråle, då kan ett blodprov tas för att se ifall det är något som har ändrats. Back to top