Skip to Content

Vävnadsprov av prostata - prostatabiopsi

Prostatan är en körtel som ligger runt om urinrörets övre del direkt under urinblåsan. Ett vävnadsprov av prostata, så kallad biopsi, innebär att läkaren tar mycket små bitar av vävnaden från prostatan för att kunna undersöka dem. Undersökningen tar ca 15 minuter.

Det är framför allt vid två tillfällen som vävnadsprov tas. Det ena är om det så kallade PSA-värdet är förhöjt. Det andra tillfället är om det finns en förhårdnad i prostatan.

I samband med vävnadsprovet får du vanligen en antibiotikatablett. Det är mycket viktigt att ta tabletterna för att undvika infektion.

Själva undersökningen tar ungefär en kvart och görs under lokalbedövning. Det är en relativt enkel och snabb undersökning. Precis före undersökningen går du på toaletten och tömmer tarmen och blåsan.

När du undersöks ligger du på sidan på en brits. Du har bar underkropp och en handduk över underlivet. Läkaren börjar med att känna på prostatan med ett finger i ändtarmen.

Sedan undersöks prostatan med hjälp av ultraljud. En så kallad ultraljudsstav förs försiktigt upp en kort bit i ändtarmen. Den sänder ut ljudvågor som sedan reflekteras av organen inne i kroppen.

Därefter tas vävnadsproverna från prostata. I ultraljudsstaven finns en kanal i vilken en biopsinål förs in. Nålen är några millimeter i diameter. Provtagningen gör inte ont eftersom du har fått bedövning. Men själva ultraljudsstaven kan kännas lite obehaglig och när den trycks mot prostatan kan du känna dig kissnödig. Det är därför bra att ha tömt blåsan före undersökningen.

Efter provtagningen är det bra att dricka rikligt med vatten så att blåsan sköljs ren.

Efter undersökningen kan det förekomma blod i sädesvätskan, urinen och i avföringen, detta är vanligt och inte tecken på att något är fel. Blod i sädesvätskan kan ibland förekomma upp till flera veckor. Blod i urinen och avföringen brukar gå över på några dagar.

Om du efter provtagningen får feber, sjukdomskänsla eller större blödning ska du kontakta närmaste akutmottagning.

Vävnadsprovet, även kallat prostatabiopsi, skickas till ett laboratorium där det analyseras.Back to top