Skip to Content

Spermiecysta

Spermiecysta (spermatocele) är en utbuktning på den flera meter långa gång som utgör bitestikeln. Dessa cystor är helt ofarliga men kan ibland bli så stora att de ger tyngdkänsla eller utgör ett utrymmesproblem mellan benen.

En operation för spermiecysta är ett mindre kirurgiskt ingrepp som inte kräver att man ligger kvar på sjukhuset utan man kan gå hem några timmar efter operationen. Vid operationen tar man bort spermiecystan. Operationen sker under narkos. Såret sluts med självförsvinnande stygn

Själva operationen är kort men sammanlagt tar besöket några timmar och därför är det bra att planera ledighet för hela dagen. Klokt är också att förbereda vila dagen efter ingreppet, även om detta sällan är nödvändigt.

Under de närmaste dagarna efter operationen kommer det att spänna ner mot pungen. Efter operationen uppstår också en fast svullnad runt testikeln. Detta tillstånd blir sakta normalt men det kan ta flera månader.

Man kan också få en infektion efter operationen som yttrar sig som värk, svullnad, rodnad runt såren och värmeökning på punghuden. I vissa fall förekommer även feber.Areti Zika

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Ruben Forsell

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Tommy Bergman

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Connie Nebelong

Kontaktsjuksköterska urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Claezon

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Hallin

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby


Back to top