Skip to Content

Sterilisering män

En sterilisering är ett mindre kirurgiskt ingrepp som innebär ett säkert skydd mot oönskade graviditeter resten av livet. En sterilisering påverkar inte den sexuella förmågan och skyddar inte mot könssjukdomar.

För att få sterilisera sig ska man enligt steriliseringslagen vara 25 år. Är man mellan 18 och 25 år kan man söka ett särskilt tillstånd hos Socialstyrelsen.

Om behandlingen

Före

Information om förberedelser inför operationen kommer du att få i din kallelse. Själva operationen är kort men sammanlagt tar besöket ändå några timmar. Därför är det bra att planera ledighet för hela dagen.

Under

Operationen sker under lokalbedövning kompletterat med smärtstillande och avslappande läkemedel. Först görs två små snitt i pungens skinn. Läkaren letar sedan fram de smala sädesledarna och skär av dem.

En liten bit av vardera sädesledaren avlägsnas och skickas för mikroskopisk undersökning. Detta görs för att bekräfta att dina sädesledare är avskurna. Ändarna knyts av och koaguleras. De små såren sys med stygn som går bort av sig själva.

Efter

Redan dagen efter operationen kan du duscha som vanligt och använda tvål och vatten.

Efter operationen kan en viss irritation kännas i urinröret och någon gång förekommer blodtillblandning och annan missfärgning av urinen och sperman. Detta är inget tecken på sjukdom.

Som vid alla ingrepp finns risk för komplikationer. Främst är det blödning och infektion som kan inträffa. Risken för blödning beror på att det finns rikligt med blodkärl i pungen och dess skinn. Blödning inträffar isåfall det första dygnet. Infektion yttrar sig som värk och ömhet, eventuellt med feber.

Du är inte steril direkt efter operationen. Du kommer att få gå på efterkontroller 1 och 3 månader efter ingreppet. Cirka tre veckor efter 3-månadersprovet får du ett brev som bekräftar om du är steril. Fram till dess måste du använda annat skydd mot graviditet.Areti Zika

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Ruben Forsell

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Tommy Bergman

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Connie Nebelong

Kontaktsjuksköterska urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Claezon

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Hallin

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby


Back to top