Skip to Content

Vasektomi – permanent sterilisering för män

Välkommen till våra Alerismottagingar där vi erbjuder manlig sterilisering, även känt som vasektomi. Det är en säker och effektiv metod för att permanent förhindra oönskade graviditeter. Vasektomi är ett litet kirurgiskt ingrepp som inte påverkar den sexuella förmågan och det är över 3000 män per år som väljer denna metod i Sverige.

Vad är en vasektomi?

Vasektomi är en manlig sterilisering som är ett vanligt och litet kirurgiskt ingrepp. I Sverige är det över 3000 män per år som gör detta ingrepp.

Syftet med vasektomi är att göra mannen permanent ofruktsam. Det är ett ingrepp som är 100% effektivt som inte påverkar den sexuella förmågan eftersom ingreppet inte påverkar produktion av det manliga könshormonet testosteron.

Hur går en vasektomi till?

Säker och enkel vasektomi ger varaktigt skydd mot oönskade graviditeter. Vårt team stöttar dig genom hela processen, från förberedelser till eftervård.

  • Lokalbedövning eller narkos: Vasektomi utförs antingen i lokalbedövning eller under narkos. Operationen tar max 30 minuter.

  • Förberedelser och information: Förberedelser inför operationen kommer att tillhandahållas i din kallelse. Du kan duscha som vanligt redan dagen efter ingreppet.

  • Eftervård och återhämtning: Efter operationen kan du uppleva viss irritation i urinröret och eventuell blodtillblandning i urinen och sperman vilket är normalt och inte ett tecken på sjukdom.

  • Bekräftelse på sterilitet: Sterilitet bekräftas cirka tre veckor efter det obligatoriska 3-månadersprovet. Under denna tid bör du använda annat skydd mot graviditet.

  • Steriliseringslag och ålderskrav: Enligt steriliseringslag bör man vara 25 år för att få sterilisera sig. Om du är mellan 18 och 25 år kan du söka ett särskilt tillstånd hos Socialstyrelsen.

Har du fler frågor eller vill diskutera vasektomi ytterligare? Tveka inte att kontakta oss för personlig rådgivning och bokning av konsultation.

Back to top