Skip to Content

Urinblåsecancer

Urinblåsecancer är vanligt och drabbar oftast personer över 50 år. Det är vanligare att män drabbas än kvinnor. Några symtom som kan uppstå är blod i urinen, att svider när du kissar och att du snabbt känner dig kissnödig igen eller att du får återkommande urinvägsinfektioner. Men dessa besvär kan också ha andra lindrigare orsaker.

Det finns olika typer av undersökningar som kan visa om du har cancer och om den i så fall har spridit sig utanför urinblåsan. Vi utreder och behandlar cancer i urinblåsan. Du kan komma till oss direkt eller med remiss från din vårdcentral.

Vi arbetar efter ”standardiserat vårdförlopp” inom bland annat urinblåse- och urinvägscancer. Detta innebär att vid misstanke cancer ska undersökningarna göras i en viss ordning och inom en viss tid oavsett vem du är eller var du bor. Det går ofta fort att få kallelser till undersökningar i ett standardiserat vårdförlopp. 

Alla som får urinblåsecancer behöver bli opererade med en metod som kallas TUR-B där tumören tas bort med ett så kallat cystoskop. Du är sövd eller har en ryggbedövning under ingreppet. Ibland räcker den operationen och ibland behövs ytterligare behandling. Vi opererar i dagkirurgi, det vill säga du får gå hem samma dag som du blir opererad.Areti Zika

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Ruben Forsell

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Tommy Bergman

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Connie Nebelong

Kontaktsjuksköterska urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Claezon

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Hallin

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby


Back to top