Skip to Content

Vattenbråck

Normalt finns det en minimal mängd vätska intill testikeln. Av oklar anledning produceras ibland ytterligare vätska som bildar en säck runt testikel. Vattenbråck är ett helt ofarligt tillstånd men kan ge upphov till tyngdkänsla och trängsel mellan benen.

Vattenbråck kan behandlas på två sätt. I det ena fallet tömmer man ut vätskan med en nål i lokalbedövning. Därefter sprutar man in ett etsande ämne vars uppgift är att få hinnsäcken runt testikeln att skrumpna ihop.

Den andra metoden är operation. Operation för vattenbråck är ett mindre kirurgiskt ingrepp som inte kräver att man ligger kvar på sjukhuset utan man kan gå hem några timmar efter operationen. Vid operationen vänder man ut-och-in på den säck som omgett testikeln. Operationen sker under narkos. Såret sluts med självförsvinnande stygn.

Själva operationen är kort men sammanlagt tar besöket några timmar och därför är det bra att planera ledighet för hela dagen. Klokt är också att förbereda vila dagen efter ingreppet, även om detta sällan är nödvändigt.

Under de närmaste dagarna efter operationen kommer det att spänna ner mot pungen. Efter operationen uppstår också en fast svullnad runt testikeln. Detta tillstånd blir sakta normalt men det kan ta flera månader.

Man kan också få en infektion efter operationen som yttrar sig som värk, svullnad, rodnad runt såren och värmeökning på punghuden. I vissa fall förekommer även feber.Areti Zika

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Ruben Forsell

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Tommy Bergman

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Connie Nebelong

Kontaktsjuksköterska urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Claezon

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby

Anders Hallin

Specialist i urologi

Aleris Specialistvård Täby


Back to top