Skip to Content


Ann-Louise Rönnblad

Verksamhets/Läkarchef

Verksamhetschef och Läkarchef för våra ASIH-enheter och Specialiserad Palliativ slutenvårdsavdelningar i norra Region Stockholm

Johan Lidemark

Enhetschef Aleris ASIH Sollentuna och Aleris ASIH Västerort

Back to top