Skip to Content

Bertil Vinnars

Specialist i handkirurgi

Bertil är specialist i handkirurgi och ortopedisk kirurgi. Han har arbetat som specialist i handkirurgi sedan 1989, och har också en överläkartjänst vid Akademiska sjukhuset, där han har arbetat i många år. Bertil har en europeisk handkirurgexamen (FESSH examen) från 1997, och har disputerat vid Uppsala Universitet 2008. Han har läkarlegitimation i tre länder.

Han har lång erfarenhet av handkirurgi med flera special områden som proteskirurgi, ligamentrekonstruktioner, handledsproblematik, nervrekonstruktioner, artroskopi.

Bertil Vinnars

Bertil Vinnars


Back to top