Skip to Content

Birgitta af Geijerstam

Specialist i öron- näsa- halssjukdomar

Birgitta leg. läkare och specialist inom öron-näsa-hals sjukdomar. Under 2000-2012 arbetade Birgitta på Karolinska Universitetssjukhuset. Därefter började Birgitta som öron-näsa-hals specialist inom Aleris i Nacka och sedan 2017 finns Birgitta på Aleris Specialistvård Sabbatsberg, öron-näsa-hals.

Birgitta af Geijerstam

Birgitta af Geijerstam


Back to top