Skip to Content

Bjarne Ardnor

Specialist i kirurgi

Subspecialitet: Övre gastro

Bjarne Ardnor är legitimerad läkare sedan 1996, specialist i allmänkirurgi sedan 2001 och medlem i Svensk kirurgisk förening.

Sedan 2008 är Dr Ardnor verksam som överläkare vid Norrlands universitetssjukhus där han arbetar med övre gastrokirurgi, lever-, gall- och bråckkirurgi. Är engagerad vid Aleris Plastikkirurgi (tidigare Läkarhuset Norr) sedan 2008.

Bjarne Ardnor

Bjarne ArdnorOwe Lundberg

Specialist allmänkirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Inger Mossberg

Specialist i kirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Sofia Westermark

Specialist allmänkirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Fredrik Lindberg

Specialist allmänkirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Back to top