Skip to Content

Dag Stockeld

Specialist i kirurgi

Dag Stockeld är kirurg sedan 25 år. Hans specialområde är övre gastrointestinal kirurgi.

Dag har disputerat i gastrointestinal kirurgi med en avhandling om matstrupscancer. Han arbetar mest med cancersjukdomar samt överviktskirurgi, men tjänstgör även som allmän öppenvårdskirurg på Aleris Specialistvård Täby.

Dag StockeldRolf Heuman

Specialist i kirurgi

Back to top