Skip to Content

Elisabeth Ingelhammar

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Elisabeth Ingelhammar är specialistläkare i gynekologi och obstetrik sedan 1992. Sedan december 2009 finns Elisabeth Ingelhammar på Aleris Specialistvård Axesshuset.

Elisabeth har arbetat med öppenvårdsgynekologi sedan 1995, allmän öppenvårdsgynekologi med mödravård, ungdomsmottagning och abortverksamhet på Capio Lundby sjukhus, samt chefsläkare 1996-2002.

Mellan 2002 och 2009 arbetade Elisabeth som privatpraktiserande gynekolog på Gynekolog Centrum Göteborg.

Elisabeth Ingelhammar

Elisabeth Ingelhammar
Jozséf Barabás

Specialist i obstetrik och gynekologi

Aleris Specialistvård Axesshuset

Janusz Marcickiewicz

Överläkare, Med.Dr. Gynekologi

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Back to top