Skip to Content

Eva Dafgård

Specialist i ögonsjukdomar och ögonplastikkirurgi

Subspecialiserad inom ögonplastikkirurgi och ögononkologi

Eva Dafgård Kopp har gått läkarutbildningen vid Karolinska Institutet och gjort sin ögonspecialistutbildning vid S:t Eriks ögonsjukhus. Hon är subspecialiserad inom ögonplastikkirurgi och ögononkologi, arbetar på S:t Eriks ögonsjukhus som överläkare och var tidigare sektionschef vid plastiksektionen. Hon disputerade 1991 vid Karolinska institutet och är docent inom oftalmologi.

Eva leder flera forsknings- samt utvecklingsarbeten inom ögonplastikkirurgi och föreläser och håller kurser både internationellt och i Sverige.

Eva sitter med i Acta Ophthalmologicas redaktion och i Sveriges ögonläkarförenings efterutbildningskommitté. Hon leder också den Svenska ögonplastikklubben och är svensk representant för det nordiska ögonplastikkirurgsällskapet, NOSOPRS, och är invald fullvärdig medlem i den europeiska motsvarigheten, ESOPRS.

Eva arbetar deltid på Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Europakliniken, och Aleris Specialistvård Täby Ögonmottagning sedan 2017.

Eva Dafgård


Back to top