Skip to Content

Farah Aghaie

Specialist i lung- och internmedicin

Farah blev legitimerad läkare 1992 och fick sin specialistutbildning på Huddinge sjukhus. Hon har  arbetat ungefär 10 år  som överläkare på lungkliniken på Västerås lasarett och även ett par år som distriktsläkare (allmänmedicinare) och delvis som intermedicinare på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt på Södersjukhuset i Stockholm

Arbetar som sömnläkare på Aleris Fysiologlab.

Farah Aghaie

Farah Aghaie
Stefan Hjälte

Specialist i lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Nicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top