Skip to Content

Gunnar Hanff

Specialist i handkirurgi

Gunnar Hanff blev specialist i Handkirurgi och Ortopedisk kirurgi 1990. Disputerade vid Handkirugiska kliniken i Malmö 1996 på en avhandling om rekonstruktion av ledbrosk, ligament och senskida med GoreTex. Gunnar Hanff har mångårig erfarenhet som sektionsansvarig för den handkirurgiska verksamheten vid ortopedkliniken Blekinesjukuset och vid ortopedkliniken i Västmanland. Han är speciellt intresserad i artroskopisk handkirurgi samt handleds - och tumbasproblematik.

Gunnar Hanff


Back to top