Skip to Content

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Sömnläkare på Aleris Fysiologlab.

Jessica Jousisto Hansson


Nicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Hans Smedje

Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Åsa Österlund Modalen

Specialist i anestesi- och intensivvård

Verksamhetschef för Sömn- och Allergiverksamheten Aleris Fysiologlab

Back to top