Skip to Content

Johan Bark

Specialist i gastroenterologi

Johan Bark är specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt internmedicin. Han arbetar sedan 2014 på Aleris Specialistvård Sabbatsberg.

Johan Bark tog sin specialistexamen vid Danderyds Sjukhus 1999 och har sedan dess arbetat på både Ersta Sjukhus samt på Stockholm Gastro Center vid Sophiahemmet.    

Dr Bark utför endoskopiska undersökningar av såväl övre som nedre mag-tarmkanalen samt bedriver mottagningsarbete med utredning och behandling av magtarmsjukdomar. 

Johan BarkQayium Nekzada

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Pirjo Halunen

Sjuksköterska

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Björn Blomberg

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Gunnar Midhagen

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Helena Sundlöf

Undersköterska

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Lena Collin

Dietist

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Back to top