Skip to Content

Johanna Andersson

Specialist i gynekologi

Jag är specialist i gynekologi sedan 2003 och har arbetat på Aleris Specialistvård Sabbatsberg sedan 2010, dessförinnan Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där jag var ansvarig för hysteroskopiska verksamheten. En stor del av mitt arbete har varit gynekologiska operationer.

Mitt specialistområde är kvinnor med  menstruationsbesvär. Till mig kan man söka om man har rikliga menstruationer, oregelbundna menstruationer, mensvärk och utebliven mens.

Jag tar också hand om kvinnor med allmänna gynekologiska besvär, såsom klimakteriebesvär, flytningar, klåda, vattenkastningsbesvär, hormonrubbningar, cellförändringar, blödningar efter klimakteriet, cystor, buksmärtor

En del av min tid ägnar jag åt ett forskningsprojekt på Karolinska universitetssjukhuset. Projektet handlar om adenomyos, en vanlig  orsak till smärtsamma och rikliga menstruationer.

Om mötet med patienten:

”Det är viktigt för mig att patienten och jag når varandra, att jag förstår kvinnans besvär och kan förklara för henne varför besvären uppstått.  Jag strävar alltid efter att vara tydlig i min information. Om kvinnan får bra kunskap om sin diagnos och hur behandlingen ska genomföras, kommer behandlingen att bli mer framgångsrik”.

Johanna Andersson


Back to top