Skip to Content

Jonas Bäwer

Specialist i kirurgi

Jonas Bäwer arbetar till vardags som överläkare på sjukhuset i Varberg där han ingår i ett team som framförallt är inriktade på kirurgiska sjukdomar i den övre delen av buken.

På Arkivgatan utreder och behandlar Jonas mag- och tarmbesvär och besvär av allmänkirurgisk karaktär. Hans kirurgiska kompetens omfattar behandling och operation av galla, lever, matstrupe och magsäck men han utför även övervikts- och ärrbråcksoperationer. Han har arbetat på dagkirurgiska enheter och skaffat sig kunskap och erfarenheter av hudtumörer och plastikkirurgiska ingrepp.

Jonas lägger stort fokus på mötet med patienten och är mån om att förstå problem och behov för att erbjuda den bästa lösningen. Han trivs med högt tempo arbetar snabbt och prestigelöst för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt. 

Jonas Bäwer
Ioan Botas

Specialistläkare i Allmänmedicin

Aleris Specialistvård Arkivgatan, Göteborg
Aleris Specialistvård Borås

Jan Dalenbäck

Docent Kirurgi

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Magnus Campanello

Specialist i kirurgi

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Back to top