Skip to Content

Jonna Jämthed

Kontaktsjuksköterska, urologi

Jonna är legitimerad sjuksköterska sedan 2007. Från 2017 arbetar Jonna som kontaktsjuksköterska på urologmottagningen på Aleris Specialistvård Sabbatsberg. Som kontaktsjuksköterska har Jonna det övergripande ansvaret för patienten och koordinerar den fortsatta vården på mottagningen. Hon finns även tillgänglig för närstående. 

Jonna Jämthed

Jonna Jämthed


Back to top