Skip to Content

Katarina Nauwerck

Enhetschef

Verksamhetschef Flyg- och Dykmedicinskt Centrum
samt Enhetschef Aleris Fysiologlab Sabbatsberg, klinisk fysiologi 
tel. 0735-93 80 28
katarina.nauwerck@aleris.se

 

Katarina NauwerckRichard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Bo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Peter Ullström

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Wille Bergöö

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Back to top