Skip to Content


Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi och Flygläkare

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Sara Karlsson

Verksamhetschef

Verksamhetschef klinisk fysiologi Aleris Fysiologlab Folkungagatan, Sabbatsberg och Sophiahemmet samt astma och allergi Aleris Fysiologlab Sophiahemmet.

Ulrika Bengtsson

Kvalitetssamordnare

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Birgitta Lundqvist

BMA, Biomedicinsk analytiker, Miljösamordnare

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Gabriella From

Enhetschef administration

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top