Skip to Content


Roger Larsson

Verksamhetschef/Läkarchef

Verksamhetschef och Läkarchef för våra ASIH-enheter och Specialiserad Palliativ slutenvårdsavdelning i södra Region Stockholm.

Kristina Mokko-Hed

Enhetschef

Aleris ASIH Södertälje, Wedavägen 1 A, 152 42 Södertälje

Back to top