Skip to Content

Kerstin Sundling

Biomedicinsk analytiker & ultraljudsdiagnostiker

 Med Dr Muskuloskelettalt ultraljud framför allt idrottsrelaterade skador 2016, kursledare Kurs MSK ulj 15 hp , Karolinska Institutet

Kerstin Sundling


Kerstin Sundling arbetar på:

Back to top