Skip to Content

Kozar Tawfique

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Dr Kozar Tawfique har arbetat med ögonsjukdomar sedan 2008. Han är ögonkirurg med inriktning på främre segments och specialintresse för gråstarrskirurgi, synfelsbehandling, ögonlocksplastik och rekonstruktiv ögonlockskirurgi.

Utöver detta har Kozar även arbetat med diagnostik och behandling av sjukdomar i näthinnan och gula fläcken, med inriktning på ögonsjukdomar vid diabetes och förändringar i gula fläcken. 

Kozar är överläkare, utbildad vid Medicinsk Fakultet vid Lunds Universitet 2005. Specialistutbildning inom ögonsjukdomar vid Sörmlands Ögonsjukhus, Örebros Universitetssjukhus samt Linköpings Universitetssjukhus 2013, med godkänd Nationella Svensk Examen inom ögonsjukdomar.  

Han har sedan dess arbetat som överläkare med ledningsansvar för gråstarrskirurgi och ögonlocksplastik.

Kozar har jobbat på Aleris Ögonmottagning, Europakliniken vid Sabbatsberg sedan september 2017 och är medicinsk ansvarig sedan oktober 2018.

Dr Kozar Tawfique har publicerat vetenskaplig artikel i internationella tidskrifter om behandling av högt ögontryck hos glaukompatienter med laser benämnd Selective Laser trabekuloplastik (SLT).

Kozar TawfiqueAnders Eriksson

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg
Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Eva Dafgård

Specialist i ögonsjukdomar och ögonplastikkirurgi

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg

Souad Karboub

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg

Lennart Berglin

Specialist i ögonsjukdomar och näthinnekirurgi

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg

Stefan Trocmé

Specialist i ögonsjukdomar och torra ögon

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg
Aleris Specialistvård Ögon Täby

Saeed Golchin

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Back to top