Skip to Content


Anette Sandström

Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Barbara Waclawek

Neurolog

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Jonas Bäwer

Specialist i kirurgi

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Elisabeth Ingelhammar

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Aleris Specialistvård Axesshuset

Jan Dalenbäck

Docent Kirurgi

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Ann-Charlotte Ahlberg

Överläkare Psykiatri

Back to top