Skip to Content


Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Farah Aghaie

Specialist i lung- och internmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Stefan Hjälte

Specialist i lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top