Skip to Content

Patrik Gustafsson

Specialist i ortopedi

Subspecialitet: Ryggkirurgi

Patrik Gustafsson är specialist i ortopedi sedan 2013. Han har en överläkartjänst på ryggsektionen, ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Patrik arbetar med alla typer av ryggkirurgi, exklusive deformitetskirurgi. År 2015 utförde han 190 ryggoperationer. Han utför även invaliditetsintyg, second opinion mm.

Patrik GustafssonPavel Grabowski

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Marcus Bohlin

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

David Hellsten

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Fredrik Eklund

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Per Jonsson

Fysioterapeut

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Back to top