Skip to Content


Gysberg Van Setten

Specialist i ögonsjukdomar

Katarina Nauwerck

Enhetschef

Aleris Fysiologlab, Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Peter Helbro

Tandläkare

Ulf Rosenhall

Specialist i Öron- näs och halssjukdom

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Back to top