Skip to Content

Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Richard KuylenstiernaBo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Back to top