Skip to Content


Linda Siberg

Enhetschef

Specialiserade Palliativa avdelningen Handen

Kristina Mokko-Hed

Enhetschef

Aleris ASIH Södertälje, Wedavägen 1 A, 152 42 Södertälje

Peter Svärd

Enhetschef

ASIH Botkyrka och Huddinge, Tullingeteamet
Nyängsvägen 3 A, 146 30 Tullinge

Cecilia Ypevik

tf Enhetschef

Aleris ASIH Haninge Öst

Back to top