Skip to Content


Roger Larsson

Verksamhetschef

Aleris ASIH och Specialiserad Palliativ slutenvård Syd

Catrin Bredal-Hansen

Tf enhetschef

Aleris ASIH Huddinge och ASIH Botkyrka samt ASIH/SPSV Syd Paramedicin

Linda Siberg

Enhetschef

Aleris Specialiserad Palliativa avdelning Handen

Back to top