Skip to Content

När du besöker oss

Fortsatta restriktioner vid besök

Vi har en ökad smittspridning av covid-19 i samhället. För att minska risken för smittspridning bland patienter och medarbetare är det fortsatt restriktioner vid besök på Aleris mottagningar.

Besöksrestriktionerna innebär begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar. Närstående som behövs som stöd till patient vid besök är undantagna från restriktioner, kontakta aktuell mottagning för mer information.

 

Följande gäller för besökare:

  • Inför ditt besök kontakta mottagningen för att få instruktioner om vad som gäller vid besöket.
  • Besök hos patient eller medföljare vid vårdbesök tillåts endast undantagsvis. Undantagna är till exempel medföljande till patienter med kognitiv funktionsnedsättning/svikt, minderåriga och födande samt besök av närstående till kritiskt sjuk patient.
  • Vid symtom som exempelvis hosta, andningsbesvär eller feber, boka om ditt besök.
  • Fortsätt att följa allmänna rekommendationer – håll avstånd till andra människor, tvätta händerna ofta och använd skyddsutrustning om verksamheten kräver det.
  • Besöksreglerna gäller även dig som är vaccinerad.
Back to top