2020-11-16 Bosse reder ut

Regeringen går nu från rekommendation om att hålla fysisk distans till alla utanför det närmaste hushållet, till förbud och förbjuder allmänna sammankomster med mer än åtta personer.

Bosse reder ut - 1200x500.jpg