Skip to Content

Coronavirus

Vi på Aleris har under hela pandemin agerat i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. I samråd och samarbete med regionerna och den offentliga vården har vi tillsammans strävat efter att hantera Covid-19 på bästa möjliga sätt. Det fortsätter vi att göra.

Vi arbetar kontinuerligt med att göra vården så trygg som möjligt för alla, inklusive riskgrupperna. Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får inför ditt besök hos oss.


Vad gör ni på Aleris för att bidra till minskad smittspridning?

Utöver det vi alltid gör när det gäller basala hygienrutiner, har vi nu under pandemin genomfört ett antal smittskyddsåtgärder på våra mottagningar:

  1. Handsprit i väntrummen
  2. Begränsat antalet personer som vistas i väntrum samtidigt, samt glesat ut avståndet mellan sittplatser så att tillräckligt avstånd kan hållas.
  3. Besöksförbud  gäller på våra mottagningar, undantag kan göras där det är motiverat.
  4. All personal stannar hemma vid minsta symtom på infektion.
  5. Vi uppmanar alla patienter att meddela oss vid symtom på infektion, så att vi antingen kan skjuta upp besöket, eller hitta ett smittsäkert sätt att hantera besöket (t.ex. gå in genom annan ingång, etc.).
  6. Vi uppmanar våra medarbetare att använda visir när de träffar personer i riskgrupp om fysisk distans inte kan hållas. 
  7. I de fall där det är möjligt erbjuder vi även digitala besök, främst för riskgrupper.
  8. Alla våra medarbetare som inte träffar patienter, uppmanas att arbeta hemifrån för att inte belasta kollektivtrafiken. 

Om du har symtom - ring först!
För att inte sprida en eventuell smitta vidare är det viktigt att du inte vistas i ett vanligt väntrum.
Vid behov av vård
hanteras du som patient enligt särskilda rutiner
.
Back to top