2020-03-25 All planerad vård kommer inom kort att skjutas upp i Stockholm

Region Stockholm har precis meddelat att all planerad vård i länet ska skjutas upp. Det innebär att all vår personal kommer att finnas tillgänglig för att gå in och stötta där det behövs mest i den akuta vården under en period framöver. Orsaken till detta är att regionen förbereder sig för att gå upp i katastrofläge. Än så länge fortsätter vi som vanligt i övriga regioner. Men vi behöver vara förberedda på att detta läge även kan uppstå på flera orter.