Så påverkas du av pandemiläget

Först och främst är det viktigt att du kommer på ditt bokade besök och- eller din tid för operation om du inte hört något annat. Om vi behöver prioritera om och skjuta upp ditt besök så kommer vi att kontakta dig omedelbart. Det är också viktigt att du söker vård när du behöver. Om du är osäker ring 1177. Har du inplanerad vård, vård i hemmet, bokade besök, och operationer så är det inga förändringar om inte annat meddelas.

eurolans_sprinter_1200.jpg