Vårdens hjältar: Caroline Haegerstrand och Fredrik Hesselvik, Narkosläkare, just nu på Danderyds Sjukhus