Vårdens hjältar: Mari Ljungqvist & David Nord avlastar hemsjukvården när Aleris Rehab stöttar upp vårdcentraler i Stockholm

David och Marie, enheteschefer på Aleris Rehab i Liljeholmen är först ut att göra ett så kallat utökat uppdrag. Vi följer dem i deras nya vardag hemma hos våra patienter. Avancerad sjukvård i hemmet är en viktig del i att frigöra vårdplatser på akutmottagningarna.