2020-04-03 Mats rapport från intensivvårdsavdelningen på Karolinska Solna